Centrum imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie / Ambulancia pneumológie

Histamínová intolerancia (HIT)

 Histamínová intolerancia je označovaná skratkou HIT a je to ochorenie v dôsledku zvýšeného množstva histamínu v organizme, ktoré telo nedokáže včas odbúrať. Vzniká teda vtedy, ak dôjde k nerovnováhe medzi príjmom a odbúraním histamínu v tele.

Histamín je biogénny amín, ktorý sa prirodzene tvorí v našom organizme a je zodpovedný za celú radu fyziologických funkcií v našom tele (endogénny histamín).  Zvýšené množstvo histamínu sa uvoľní v organizme  aj pri alergickej reakcii, ale zvýšenú produkciu vyvolávajú niektoré lieky. Histamín je  v rôznej miere prítomný v potravinách a jedlom sa dostáva do nášho tela (exogénny histamín). Zvýšenou konzumáciou potravín, ktoré obsahujú veľké množstvo histamínu môžeme zvýšiť jeho množstvo v tele. Okrem histamínu sú v potravinách prítomné aj iné biogénne amíny, ktoré taktiež vyvolávajú zdravotné ťažkosti pri ich nadmernej konzumácii (napr. tyrozín v syroch). Prebytočný histamín je za normálnych okolností úspešne odbúraný v jednotlivých bunkách tela, histamín z potravín sa odbúrava priamo v tráviacom trakte enzýmom diamínooxidáza (DAO). Množstvo alebo aktivita tohto enzýmu môžu byť  geneticky znížená alebo sa zníži pri niektorých ochoreniach, hlavne tráviaceho traktu. Znížiť množstvo aj aktivitu tohoto enzýmu vie veľké množstvo liekov a alkohol.  

Histamín v tele plní veľa fyziologických funkcií v dýchacom, tráviacom, urogenitálnom, nervovom aj cievnom systéme. Ovplyvňuje predovšetkým hladké svaly, ktoré sa nachádzajú v cievach, srdci, črevách, maternici. Ale ovpklyvňuje aj fungovanie mozgu, cyklus bdenia a spánku, psychiku. Preto ochorenie má mnohorakú tvár, veľké množstvo príznakov v rôznej kombinácii a rôznej frekvencii aj intenzite. Histamín dráždi nervové zakončenia, preto jeden z dôležitých príznakov je svrbenie pokožky, slizníc, kýchanie. Účinkom na cievy dochádza k rozšíreniu ciev, preto pokožka zčervená a môže klesnúť krvný tlak.  Rozšírenými cievami uniká tekutina z ciev do okolia a vzniká na koži žihľavka (pupence ako po pop´prhlení žihľavou) alebo opuch na koži a na slizniciach. Únikom tekutiny cez mozgové cievy vzniká migréna s veľkou bolesťou hlavy. V nose sa objaví zvýšená vodnatá sekrécia z nosa. Zvýšené množstvo histamínu vedie k zvýšenej srdcovej činnosti, búšeniu srdca. Účinkom na priedušky dochádza k zvýšeniu tvorby hlienu, opuchu priedušiek a ich zúženiu. Stav sa podobá astmatickému záchvatu. V tráviacom trakte sa objavujú bolesti brucha, kŕče, hnačka. Histamín hrá dôležitú úlohu počas pôrodu. Jeho nadmerné množstvo počas tehotenstva však môže viesť k potratu alebo predčasnému pôrodu, preto počas tehotenstcva stúpa produkcia tvorby diamínooxidázy placentou, aby bola maternica chránená pred účinkami histamínu. Zvýšené množstvo histamínu ovplyvňuje aj tvorbu hormónov a niektorých chemických látok v tele (napr. sa zvýši produkcia adrenalínu). Za bezpečené sa podľa literatúry považuje skonzumovanie do 50 mg histamínu pri jednom jedle. Pacienti s HIT však majú ťažkosti pri skonzumovaní potravy s obsahom nad 10 mg. Nadmerná konzumácia môže viesť k otrave, intoxikácii histamínom. Intoxikácia je vlastne otrava nadmerným požitím histamínu, zvyčajne je to po konzumácii zle skladovaných rýb, preto sa ochorenie odborne označuje ako scombroid syndróm. Doporučená dávky histamínu podľa EU v potravinách by mali byť u vín do 10 mg/liter, u rýb sú odporúčané dávky do 50 mg/kg, ale maximálne prípustné sú do 200 mg/kg. Pri ostatných potravinách normy nie sú uvádzané.

Tabuľka s prehľadom klinickým príznakov:

Koža
Svrbenie, začervenanie, rôzne vyrážky, opuchy rôznych častí tela
Srdce
Rýchla činnosť srdca, tachykardia, poruchy srdcového rytmu, vysoký tlak krvi
Dýchací systém
Nádcha s kýchaním, sekrécia z nosa, opuch sliznice nosa, sťažené dýchanie s príznakmi pískotov na priduškách ako pri astmatickom stave, zvýšená tvorba hlienov
Tráviaci systém
Svrbenie v ústnej dutine, opuch pier a jazyka, pálenie záhy, bolesti brucha, koliky, hnačky
Nervový systém
Migrény, poruchy správania, depresie, poruchy spánku

Endokrinný systém

Poruchy menštruačného cyklu, potraty, predčasné pôrody


Diagnostika ochorenia:

Anamnéza:

Rozhovor s pacientom je časovo náročný a pomerne rozsiahly. Súhrn príznakov je veľmi rôznorodý. Spúšťače zhoršenia stavu sú hlavne potraviny. Ich pestrosť a spektrum je veľmi široké. Pacient často sám zisťuje, že rovanaké potraviny mu vyvolávajú veľmi rôznu intenzitu príznakov, niekedy dokonca žiadnu. Príznaky súvisia s celkovou kondíciou organizmu, prebiehajúcim iným ochorením (infekciou), či užívanými liekmi. HIT môže byť súčasťou, alebo jedným z príznakov iných ochorení. Často sa spája so zápalovými ochoreniami čreva.

Laboratórne vyšetrenie:

Určenie hladiny histamínu je náročné a často neodráža stav v orgánoch a tkanivách, preto sa bežne v klinickej praxi nepoužíva. (Upozornenie: reakcia na histamín v alergologických kožných prick  testoch nie je odrazom ochorenia, ani alergiou na histamín!!! Je to kontrolný test reakcie kože !!!)

Určenie hladiny diamínooxidázy , ako aj jej funkia patrí dnes k najdôležitejším. Napriek tomu máme skupinu pacientov, ktorým sa laboratórna porucha nepotvrdí, ale majú všetky klinické príznaky a na druhej strane sú pacienti s nízkou hodnotou DAO bez príznakov.

Eliminačný a expozičný test  sa pokladá za zlatý štandard v diagnostike a má veľký význam hlavne v nejasných prípadoch. Po období prísnej diety (eliminácii) sa organizmus zaťaží vyššou dávkou histamínu (expozícia)  alebo sa testuje priamo potravina s vysokým podielom histamínu a sleduje sa objavenie sa  príznakov.

Gastroenterologické vyšetrenie  vzhľadom k tomu, že HIT je jeden z príznakov rôznych závažných  zápalových ochorení tráviaceho traktu je  bezpodmienenčne potrebné.

Iné vyšetrenia často  vysloví podozrenie na toto ochorenia, ak sa zistí odlišný priebeh ochorení a podozrenie vznikne počas kardiologického vyšetrenia(tachykartdie, náhle poklesy TK), ORL vyšetrenia (chronická nádcha), pneumologického vyšetrenia (pseudo-astma), neurologického (migrény), či psychiatrického vyšetrenia (depresie). HIT môže byť aj príčinou neplodnosti, či opakovaných potratov alebo porúch menštruačného cyklu.


Liečba:

Základom liečby je a bude ešte veľmi dlho diéta s vylúčením potravín, ktoré sú bohaté na histamín alebo potraviny, ktoré vo zvýšenej miere uvopľnujú histamín z našich buniek. Táto diéta sa označuje ako nízko-histamínová. Často sa táto diéta odporúča aj u pacientov so závažnejším ekzémom alebo u pacientov s nadmerným svrbením pokožky. U niektorých pacientov so zápalom v tráviacom trakte prináša subjektívne zlepšenie stavu. Ak si pacient osvojí diétu zistí, že sa jedná o plnohodnotné stravovanie so zdravými a čerstvými jedlami.

Antihistaminiká sú základné lieky , ktoré bránia väzbe histamínu na cieľové tkanivá a tým nedôjde ku klinickým príznakom. Často je potrebné aj vyššie dávkovanie lieku, aby sa dosiahol želaný klinický efekt.

Daosin je potravinový doplnok, ktorý doplňuje chýbajúcu diamínooxidázu. V mnohých prípadoch sa podáva iba intermitnentne pred jedlom, ak vieme, že budeme konzumovať jedlo s vyšším podielom histamínu. V niektorých  závažnejších prípadoch sa musí podávať pravidelne a pred každým jedlom.

 

Záverečné poznámky k téme.

Ochorenie má veľmi pestrý klinický obraz, preto nie je divné, ak sa začína v našich ambulanciách objavovať čoraz viac pacientov, ktorí sú presverdčení, že trpia týmto ochorením. Skutočnú diagnózou HIT trpí asi 10% populácie, prevahu majú ženy. Skôr ako sa človek rozhodne pre diéty, podávanie liekov, mal by mať skutočne stanovenú diagnózu.

Ak už človek má túto diagnózu potvrdenú, nastáva veľký problém nastaviť správne stravovanie, aby nedošlo k narušeniu príjmu základných živín a aby aj jedálniček bol pestrý. Diétne obmedzenia by nemali traumatizovať pacienta, ktorý začne odmietať všetku stravu a terorizuje svoje okolie. Nesmie trpieť psychika pacienta, ochorenie nie je smrteľné, ani neskracuje dĺžku života. Svojimi príznakmi ale výrazne zasahuje do kvality života. Pacient si musí uvedomiť, že netrpí alergickým ochorením, kde aj stopa prítomného alergénu v jedle znamená ťažkú alergickú reakciu. Intolerancia neznamená absolútny zákaz potravín. Iba nevieme mieru tolerancie v danej chvíli odhadnúť. Skôr ako absolútna výluka niektorých potravín je potrebné venovať pozornosť kvalite potravín. Čerstvé potraviny majú nižší podiel histamínu, ako potraviny skladované niekoľko dní. Zistilo sa, že ani skladovacia teplota 4oC nezabráni zvyšovaniu histamínu pri skladovaní, pretože táto teplota nezabije baktérie a nezabráni bakteriálnej kontaminácii. Vhodnejšie je zmrazenie čerstvých potravín a tak ich následné prepravenie.   Ak sa už histamín v potravine vytvorí, nie je možné ho odstrániť ani dlhodobým varom. Čerstvo uvarené jedlo ma nižší podiel histamínu, ako jedlo prihrievané po 24 hodinách (aj keď je skladované v chladničke), v niektorých prípadoch sa podiel histamínu zvýši aj 10 násobne. Ak už zhrešíme jednou potravinou bohatou na histamín, ostatné by mali byť zo skupiny s nízkym obsahom. Ak už konzumujeme alkohol, voľme nápoje s nizším podielom histamínu. Oplatí sa starať sa o svoj tráviaci trakt a upraviť si črevenú mikroflóru pravidelným podávaním probiotík.

 

Čo môže očakávať pacient od vyšetrenia v imuno-alergologickej ambulancii?

1. Rozobratie problémov, problémových potravín. Je veľmi dôležité, aby pacient prišiel s konkrétmi informáciami. S informáciami a údajmi  pacienta  o tom, že mám nejaké ťažkosti, asi po potravinách, len neviem po akých, sa nedá pracovať. Pacient nemôže očakávať, že vyšetrenie mu dá odpoveď na to, čomu sa má vyhýbať. Ten aktívnejší partner je v tomto prípade pacient, lekár vie iba usperňovať smer rozhovoru, prípadne poukazovať na súvislosti, ktoré si pacient nevšimol, alebo to nepovažoval za dôležité.

2. Stanovenie hladiny diamínooxidázy a jej aktivity.

3. Výsledok je potrebné dať do súvislosti s klinickými príznakmi, ako aj inými laboratórnymi vyšetreniami.

4. Nastavenie liečby.

5. Štandardná dĺžka vyšetrenia, ktoré uhrádza zdravotná poisťovňa bola stanovená na dobu 15 minút. Pacient má možnosť zvoliť si doplatenie nadštandardu, kedy sa dĺžka predĺži na 1 hodinu. Za tento čas sa podrobne rozoberú vhodné a nevhodné potraviny, budú Vám k dispozícii aj rôzne písomné informácie. Vytvoríme individuálne jedálničky. Skontrolujeme všetky užívané lieky, navrhneme aletrnatívu, ak je to možné.

 

Prehľadná tabuľka zdrojov histamínu: